Е-мейл Печат ПДФ

Серията openWARP включва гама хардуерни и софтуерни продукти проектирани специално за high-end приложения за виртуална реалност, симулация, представления и събития. openWARP е технология, разработена в сътрудничество с института Max-Planck за био-кибернетика в Тюбинген (Германия).
В съчетание със софтуера "openWARP designer" openWARP предлага напълно нови и неочаквани възможности както за едно-канални, така и за много-канални приложения. Основно предимство на системата е, че можете да използвате стандартен прожектор за геометрична корекция на видео или компютърни сигнали преди изобразяването им на екран с всякаква форма и на всеки вид екранна повърхност. Тези възможности позволяват реализацията на гъвкави, компактни и рентабилни решения за симулатори и прожекционни системи.
Софтуерният пакет "openWARP designer" позволява бърза и лесна корекция на яркостта и контраста, както и удобна калибрация на геометричните деформации за подравняване на изображенията на извити и изкривени екранни повърхности. С openWARP можете да направите всяко изкривяване на образа и да извършите корекции на цветовете и яркостта.
Версията на openWARP за работа в реално време предлага възможност за използване на нови геометрични корекции за входния сигнал. Тази възможност позволява използването на устройството за симулатори, които изискват динамична деформация на образа в зависимост от позицията на наблюдателя, или в системи, в които позицията на екрана се променя динамично. Друго предимство за стерео прожектирането е възможността за адаптиране и динамична промяна на нивото на стерео дълбочина на представени ключови образи. В комбинация с  head-tracking система можете да реализирате зрително оптимизирана стерео прожекция за ергономична работа в среда на виртуална реалност.


open-WARP2_A4.pdf