Е-мейл Печат ПДФ

Multi-Viewer

Multi Графичен контролер

Multi-viewer на eyevis е Microsoft Windows базиран контролер за много графични карти. Системата е разработена за безпроблемно изобразяване на сигнали от 4 различни източника (HDMI, DVI, VGA or RGB) върху един или два монитора.

Чисто изображение

Свързване на до 4 отделни компютърни системи към Multi-viewer.
С контролера всеки сигнал се обработва и изобразява на свързания монитор. Системата позволява и свързването на втори монитор в клонинг-режим.

Предварително конфигурирани комбинации от изображения върху дисплея

  • изглед 2x2 квадрат

  • 1 източник на пълен екран

  • 4x1

Подходящата конфигурация може да се избере в зависимост от изискванията на потребителя.

Намаляване на разходите и ефективност

Поставяйки няколко работни станции заедно се спестяват средства за закупуване на нови монитори и се постига по-ефективна работа и идеално изображение.

Plug & Play

Системата поддържа всички типове компютри и операционни системи, от Mac до netbook. Свързването и разпознаването на различните източници е plug & play.

Пълно администриране

Пълно администриране на системата се осигурява от инсталираната версия на Window (XP или Win 7).

User-Friendly

Сигналите от свързаните източници може да се изобразяват на монитора с кратки команди от клавиатурата според приоритета им.

 

Multi-Viewer.pdf

 

Схема на системата